www.przystanslesin.pl

OW Smażalnia Na Bursztynowym Szlaku - Ślesin, ul. Napoleona 15 E, tel. +48 501 420 994

Regulamin wypożyczalni kajaków

 1. Kajak może wypożyczać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 14 lat, posiada dowód tożsamości lub legitymację szkolną i obowiązkowo kartę pływacką. Osoby, które nie ukończyły 14 lat, mogą pływać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Osoba wypożyczająca kajak pozostawia własny dowód tożsamości i wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu i podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego.
 3. Nie wypożycza się kajaków osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Płynący kajakiem obowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych.
 5. Osoba, która wypożycza kajak, odpowiada za osoby i sprzęt - ponosi koszty w razie ewentualnego uszkodzenia lub zaginięcia.
 6. Zwracany sprzęt powinien być w dobrym stanie, bez uszkodzeń.
 7. Ewentualne usterki należy zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni.
 8. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstaw do zwrotu części opłaty.
 9. Za przetrzymany sprzęt będzie naliczana opłata za każdą dodatkową lub rozpoczętą dobę.
 10. Osobom korzystającym ze sprzętu nie wolno:
  1. zabierać na pokład i spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. zabierać na kajak więcej niż liczba przewidzianych miejsc,
  3. opuszczać kajaku w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych,
  4. skakać z kajaku do wody,
  5. zakłócać spokój, wszczynać fałszywe alarmy,
  6. zaśmiecać i brudzić akwenu wodnego lub rzeki,
  7. odstępować od wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
  8. lekceważyć sygnały wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności.
 11. Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązani są:
  1. ściśle stosować się do poleceń policji, ratowników WOPR, Straży Ochrony Przyrody i pracowników wypożyczalni,
  2. do udzielenia pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  3. w przypadkach nagłego pogorszenia się pogody lub awarii sprzętu do wyjścia na brzeg i zabezpieczenia sprzętu oraz powiadomienia wypożyczalni
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zmuszone do zakończenia pływania niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy
 13. Dokument tożsamości zostanie zwrócony po zakończeniu spływu w momencie odbioru sprzętu i jego ocenie.
 14. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej w wypożyczalni.

www.przystanslesin.pl © PHUP TADEX, strony internetowe Ślesin